این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کارگاه مولکولی RAPD-PCR در روز پنجشنبه 16 اسفند (از ساعت 8 الی 16) برگزار شد.

کارگاه عملی RAPD-PCR
مدرس کارگاه: دکتر حمید معدنچی (دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی - انستیتو پاستور ایران)
تاریخ برگزاری: 16 اسفند 1396 از ساعت 16-8
مکان برگزاری: آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان -
هرینه کارگاه: 200 هزار تومان

·         آشنایی با RAPD-PCR و کاربرد های آن در ژنتیک، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی ( تئوری)

·         طراحی پرایمر های RAPD و کار با نرم افزارهای طراحی پرایمر( تئوری و عملی)

·         تخلیص ژنوم از باکتری E. coli (تئوری و عملی)

·         انجام RAPD-PCR (عملی)

·         بررسی محصولات PCR با الکتروفورز روی ژل آگارز (تئوری و عملی)

·         آنالیز نتایج

·         استفاده از RAPD-PCR در مطالعه برهمکنش DNA-Protein ، DNA-Nanoparticleبازگشت1397/12/15
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !