این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
.:  >  کمیته علمی زیست شناسی جانوری-دام و آبزیان

 

دکتر شهربانو عریان                     

استاد دانشگاه خوارزمی 

دکتر کاظم پریور

استاد دانشگاه خوارزمی

دکتر غلامحسن واعظی             

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر محمد نبیونی

دانشیار دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن زیست شناسی ایران

دکتر جواد بهارآرا                         

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر جعفر گلعلیپور

استاد دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دکتر اسکندر رستگار پویانی

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر شاهرخ پاشایی راد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ویدا حجتی                         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر عبدالحسین شیروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر حسین محمدپور کارگر                

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر میترا حیدری نصرآبادی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

دکتر مهدی خاکساری

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دکتر بهروز یحیایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر پریچهره یغمایی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر نسیم حیاتی رودباری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر اسماعیل فتاحی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

دکتر سعید زواره

دانشیار دانشگاه دامغان

دکتر محمود اله دادی سلمانی

استادیار دانشگاه دامغان

دکتر جینا خیاط­ زاده           

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .   |||   طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ) ویرایش 9.1.1