این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

زیست­‌شناسی جانوری- دام و آبزیان:
فیزیولوژی جانوری - سلولی تکوینی جانوری - بیوسیستماتیک جانوری - فیزیولوژی پزشکی - فیزیولوژی ورزشی -دام، طیور و آبزیان

زیست­‌شناسی سلولی و مولکولی:
سلولی و مولکولی - ژنتیک - بیوشیمی - بیوفیزیک - بیوانفورماتیک-
زیست فناوری - نانو زیست فناوری   

زیست­‌شناسی میکروبی - علوم آزمایشگاهی:

باکتری‌شناسی - ویروس‌شناسی - میکروارگانیسمها - قارچ شناسی - انگل شناسی - پروتوزئولوژی - هماتولوژی - بهداشت محیط - زیست فناوری میکروبی- فارماکولوژی

محیط زیست و اکوتوریسم:

 حیات وحش
- حقوق و مدیریت محیط زیست - اکوتوریسم
 

زیست­‌شناسی گیاهی - علوم کشاورزی:
فیزیولوژی گیاهی -
سیستماتیک و اکولوژی گیاهی - سلولی تکوینی گیاهی - زراعت و اصلاح نباتات - علوم باغبانی - گیاهان دارویی - تولیدات گیاهی - گیاهپزشکی