این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
صفحه اصلی > اطلاعات تماس
.: اطلاعات تماس

 ایمیل همایش: ncbs3damghan@gmail.com

 ایمیل دبیر علمی: vida.hojati@gmail.com


تلفن تماس دبیرخانه: 35225058-023

 
آدرس دبیرخانه همایش:
استان سمنان - دامغان- بلوار چشمه علی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان - حوزه معاونت پژوهشی
- دفتر سومین همایش ملی علوم زیستی