این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

راهنماي نگارش مقالات

(چکیده پژوهشی، کامل پژوهشی، کامل مروری)


راهنمای نگارش مقالات بصورت چکیده پژوهشی

1- فقط مقالات پژوهشی (تجربی) بصورت چکیده قابل ارائه می­باشند. مقالات ارسالي نبايد قبلا در مجلات و همايش­هاي ديگر چاپ یا ارائه شده باشند.

2- اسامی نویسندگان بدون عنوان مانند دکتر و ... باشد. مسئول مکاتبات با ستاره * مشخص گردد. در زیر اسامی نویسندگان ایمیل مسئول مکاتبات قید گردد.

3- آدرس نویسندگان دقیقاً مطابق دانشگاه یا سازمان مربوطه بوده و نیازی به آوردن مدرک یا مقطع تحصیلی نمی­باشد. برای آدرس­های تکراری شماره جداگانه تعریف نشود برای مثال اگر نویسنده چهارم با نویسنده اول دارای آدرس مشترک هستند هردو با شماره 1 مشخص شوند. آدرس دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی:  
گروه ...، واحد ....، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر، ایران

4- در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی تا حد ممکن از کلمات و واحدهای اندازه ­گیری انگلیسی استفاده نشده و معادل فارسی آنها استفاده شود. اسامی علمی گیاهان، جانوران و باکتری­ها اگر بصورت لاتین آورده می­شوند باید ایتالیک باشند. 

5- متن چکیده از یک صفحه بیشتر نشود و بصورت یک پاراگراف بدون بخش­­بندی (مانند زمینه و هدف و ...) باشد که در نوشتن آن به تمام موارد شامل مقدمه، مواد و روش کار، نتایج و بحث و نتیجه­ گیری بطور مختصر اشاره شود. در چکیده نباید از منابع استفاده شود. چکیده باید در یک صفحه در نرم افزار Word در صفحه ای با حاشیه 3 سانتی­متر از بالا و 2/5 سانتي­متر از پایین و طرفین و فاصله بین سطرها single تايپ گردد. ابتداي هر پاراگراف بدون فرورفتگي باشد.

6- بعد از چکیده باید کلمات کلیدی (حداکثر 6 کلمه) آورده شده و با ویرگول از هم جدا شوند.

7- نوع، اندازه و سبک قلم مورد استفاده در چکیده، بايد به صورت جدول زير باشد:

 

 بخش­های مقاله

نوع قلم

فونت

سبک قلم

عنوان مقاله

B Lotus

16

Bold

اسم نویسندگان

B Lotus

12

Bold

آدرس نویسندگان

B Lotus

11

ایتالیک

*ایمیل مسئول مکاتبات

B Lotus

11

عادی

متن چکیده فارسی

B Lotus

12

عادی

کلمات کلیدی

B Lotus

11

عادی

خلاصه نگارش مقالات بصورت چکیده

عنوان مقاله
نام و نام خانوادگی نویسندگان
آدرس نویسندگان
  
*ایمیل مسئول مکاتبات: .....
چکيده

کلمات کليدی



راهنمای نگارش مقالات کامل پژوهشی (حداقل 5 صفحه)

1- مقالات ارسالي نبايد قبلاً در مجلات و همايش­هاي ديگر چاپ یا ارائه شده باشند.

2- اسامی نویسندگان بدون عنوان مانند دکتر و ... باشد. مسئول مکاتبات با ستاره * مشخص گردد. در زیر اسامی نویسندگان ایمیل مسئول مکاتبات قید گردد.

3- آدرس نویسندگان دقیقاً مطابق دانشگاه یا سازمان مربوطه بوده و نیازی به آوردن مدرک یا مقطع تحصیلی نمی­باشد. برای آدرس­های تکراری شماره جداگانه تعریف نشود برای مثال اگر نویسنده چهارم با نویسنده اول دارای آدرس مشترک هستند هر دو با شماره 1 مشخص شوند. آدرس دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی:
گروه ...، واحد ....، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر، ایران

4- در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی تا حد ممکن از کلمات و واحدهای اندازه­گیری انگلیسی استفاده نشده و معادل فارسی آنها استفاده شود. اسامی علمی گیاهان، جانوران و باکتری­ها اگر بصورت لاتین آورده می­شوند باید ایتالیک باشند.

5- متن چکیده بصورت یک پاراگراف بدون بخش­­بندی (مانند زمینه و هدف و ...) باشد که در نوشتن آن به تمام موارد شامل مقدمه، مواد و روش کار، نتایج و بحث و نتیجه ­­گیری مختصراً اشاره شود.

6- اصل مقالات پژوهشی باید شامل چکیده فارسي، کلمات کلیدی (حد اکثر 6 کلمه و با ویرگول از هم جدا شوند)، مقدمه، مواد و روش کار، نتايج، بحث و نتیجه­ گیري، و منابع ­باشد. مقاله بایستی حداکثر در 6 صفحه و در نرم افزار Word  در صفحه­ ای با حاشیه 3 سانتی­متر از بالا و 2/5 سانتي­متر از پایین و طرفین و فاصله بین سطرها single تايپ گردد. ابتداي هر پاراگراف بدون فرورفتگي باشد. تصاوير و جداول در داخل متن مقاله و در جاي خود قرار گیرند.

7- منابع در متن مقاله با عدد داخل پرانتز ارجاع داده شوند و در انتها به ترتیب حروف الفباي فامیل نويسنده اول مرتب شوند. توجه شود که ابتدا منابع فارسي و در ادامه منابع انگلیسي قرار داده شود و شماره­گذاري به صورت پیوسته باشد.

الف- اگر منبع کتاب است:

1- حبیبي، ط. .138۱. جانورشناسي عمومي. جلد دوم، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحات  165 صفحه.

2- Anderson S.C. (1999), The Lizards of Iran. Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Ithaca, New York, 442 pp.

 ب- اگر منابع مورد نظر مجله است:

1- حسنی م.، صباغیان م.، محسنی میبدی آ.، حجتی و.، صادقی م. 1394. بررسی ژنتیکی و پروتئینی بتا دفنسین 126 و ارتباط آن با نتایج درمان ناباروری از طریق تزریق داخل رحمی اسپرم. مجله دانش و تندرستی، دوره 10، شماره 2، صفحات 82-75.

2- Gerendai I., Shaha C., Gunsalus G.L., Bardin C.W. (1986), The effects of opioid receptor antagonists suggest that testicular opiates regulate Sertoli and Leydig cell function in the neonatal rat. Endocrinology, 118(5): 2039-2044.

7- نوع، اندازه و سبک قلم مورد استفاده در مقاله، بايد به صورت جدول زير باشد:

بخش­های مقاله

نوع قلم

فونت

سبک قلم

عنوان مقاله

B Lotus

16

Bold

اسم نویسندگان

B Lotus

12

Bold

آدرس نویسندگان

B Lotus

11

ایتالیک

چکیده فارسی

B Lotus

12

عادی

کلمات کلیدی

B Lotus

11

عادی

متن اصلی مقاله

B Lotus

12

عادی

تیترهای اصلی

B Lotus

14

Bold

تیترهای فرعی

B Lotus

12

Bold

زیرنویس شکل­ها و نمودارها

B Lotus

10

عادی

بالانویس جداول

B Lotus

10

عادی

 منابع فارسی

B Lotus

11

عادی

منابع انگلیسی

Times New Roman

11

عادی


خلاصه نگارش مقاله پژوهشی

عنوان مقاله
نام و نام خانوادگی نویسندگان 
آدرس نویسندگان 
 
*ایمیل مسئول مکاتبات: ....
چکيده
کلمات
کليدی
مقدمه

مواد و روش کار
نتایج
بحث
و نتيجه ­گيری
منابع

 


راهنمای نگارش مقالات کامل مروری (حداقل 7 صفحه)

 مقالات ارسالي نبايد قبلاً در مجلات و همايش­هاي ديگر چاپ یا ارائه شده باشند. مقاله بایستی حداکثر در 15 صفحه در نرم­افزار Word در صفحه­ ای با حاشیه 3 سانتی­متر از بالا و 2/5 سانتي­متر از پایین و طرفین و فاصله بین سطرها single تايپ گردد. ابتداي هر پاراگراف بدون فرورفتگي باشد. تصاوير و جداول در داخل متن مقاله و در جای اصلی خود قرار گیرند. اجزاي ساختار مقالات مروري با اجزاي مقالات پژوهشی (تجربي) شباهت­ها و تفاوت­هايي دارد. عمده­ترين تفاوت در بدنه اصلي مقاله است. بدنه اصلي مقاله تجربي به ترتيب شامل مقدمه، مواد و روش، نتايج و بحث است در حالي كه بدنه اصلي مقاله مروري به ترتيب شامل مقدمه، تركيب نتايج (دارای عناوین مختلف) و نتيجه­ گيري است. اجزاي مقاله مروري بطور خلاصه ارائه شده است:
1- عنوان مقاله
 2- نام و نام خانوادگی نویسندگان
 3- آدرس نویسندگان
اسامی نویسندگان بدون عنوان مانند دکتر و ... باشد. مسئول مکاتبات با ستاره * مشخص گردد.
 آدرس نویسندگان دقیقاً مطابق دانشگاه یا سازمان مربوطه بوده و نیازی به آوردن مدرک یا مقطع تحصیلی نمی­باشد. برای آدرس­های تکراری شماره جداگانه تعریف نشود برای مثال اگر نویسنده چهارم با نویسنده اول دارای آدرس مشترک هستند هردو با شماره 1 مشخص شوند. آدرس دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی:

 گروه ...، واحد ....، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر، ایران

 4- چكيده

چكيده مقاله مروري شامل دو بخش اصلي است: مسأله و هدف مطالعه در حد يك جمله و تشريح بخش­هاي مختلف تشكيل­دهنده مقاله در حد يك جمله كه جمله آخر نتيجه ­گيري و جهت­ گيري آينده پژوهش­ها را در حيطه مورد نظر نشان دهد. متن چکیده بصورت یک پاراگراف بدون بخش­­بندی باشد. در عنوان، چکیده و کلمات کلیدی تا حد ممکن از کلمات و واحدهای اندازه­ گیری انگلیسی استفاده نشده و معادل فارسی آنها استفاده شود. همچنین اسامی علمی گیاهان، جانوران و باکتری­ها اگر بصورت لاتین آورده می­شوند بصورت ایتالیک باشند.

 

 5- کلمات كليدی (حداکثر 6 کلمه و با ویرگول از هم جدا شوند)

  6- مقدمه
در حد يك پاراگراف كه زمينه و هدف مطالعه را بيان ميكند. هدف مي­تواند در ابتداي پاراگراف يا انتهاي پاراگراف قرار گيرد. پس از تشريح زمينه مسأله، خود موضوع مطالعه اغلب بصورت چند پرسش مطرح مي­شود كه هر پرسش در بخش تركيب نتايج پاسخ داده مي­شود.

 7- تركيب نتايج

اين بخش كه اصلي­ترين بخش بدنه مقاله است سعي دارد با تدوين مفروضه­ ها، خلق پرسش­ها، تركيب نتايج مطالعات قبلي و ارزشيابي انتقادي آنها به يك جمع­ بندي جامع و آينده نگر از ادبيات پژوهش در دسترس نايل شود. اين بخش شامل عنوان­ بندي­ هاي مجزايي است كه پرسشهاي مطرح شده در بخش مقدمه يا مفهوم اين پرسش­ها ميتوانند اين عنوان­ها را تشكيل دهند. تعداد عنوان­ها به پيچيدگي مسأله پژوهش بستگي دارد. با وجود اين، نویسندگان نبايد مسأله خود را آنقدر گسترده در نظر بگيرند كه قادر به جمع ­بندي مطالب و ارائه راهکار نباشند. مولفه ­های تشکیل دهنده مقالات مروری می­تواند به شیوه ­های متعددی آرايش شود.
 8- نتيجه ­گيري
در این بخش خلاصه نتایج مطالعات قبلی ترجیحاً بصورت یک جدول ارائه میشوند. سپس در راستای هرف مطالعه به بیان آنچه قبلاً بیان شده پرداخته می­شود. در پایان نیز جهت گیری آینده پژوهش­ها مطرح می­شود.

9- منابع

منابع
در متن مقاله با عدد داخل پرانتز ارجاع داده شوند و در انتها به ترتیب حروف الفباي فامیل نويسنده اول مرتب شوند. توجه شود که ابتدا منابع فارسي و در ادامه منابع انگلیسي قرار داده شود و شماره­گذاري به صورت پیوسته باشد.
الف- اگر
منبع کتاب است:
1- حبیبي،
ط. .138۱. جانورشناسي عمومي. جلد دوم، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحات  165 صفحه.

2- Anderson S.C. (1999), The Lizards of Iran. Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Ithaca, New York, 442 pp.

ب- اگر منابع مورد نظر مجله است
 
حسنی م.، صباغیان م.، محسنی میبدی آ.، حجتی و.، صادقی م. 1394. بررسی ژنتیکی و پروتئینی بتا دفنسین 126 و ارتباط آن با نتایج درمان ناباروری از طریق تزریق داخل رحمی اسپرم. مجله دانش و تندرستی، دوره 10، شماره 2، صفحات 82-75.

 Gerendai I., Shaha C., Gunsalus G.L., Bardin C.W. (1986), The effects of opioid receptor antagonists suggest that testicular opiates regulate Sertoli and Leydig cell function in the neonatal rat. Endocrinology, 118(5): 2039-2044

 نوع، اندازه و سبک قلم مورد استفاده در مقاله، بايد به صورت جدول زير باشد

بخش­های مقاله

نوع قلم

فونت

سبک قلم

عنوان مقاله

B Lotus

16

Bold

اسم نویسندگان

B Lotus

12

Bold

آدرس نویسندگان

B Lotus

11

ایتالیک

چکیده فارسی

B Lotus

11

عادی

کلمات کلیدی

B Lotus

10

عادی

متن اصلی مقاله

B Lotus

12

عادی

تیترهای اصلی

B Lotus

14

Bold

تیترهای فرعی

B Lotus

12

Bold

زیرنویس شکل­ها و نمودارها

B Lotus

10

عادی

بالانویس جداول

B Lotus

10

عادی

منابع فارسی

B Lotus

11

عادی

منابع انگلیسی

Times New Roman

11

عادی

 

 خلاصه نگارش مقاله مروري 

عنوان مقاله
نام
و
نام خانوادگي نویسندگان
آدرس نویسندگان
*ایمیل مسئول مکاتبات:........
چکیده
کلمات کلیدی

مقدمه

تیتر
1
تیتر
2
تیتر3
...
نتيجه­ گيری
منابع