این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
صفحه اصلی > هزینه شرکت در همایش
.: هزینه شرکت در همایش

هزینه ثبت نام بدون ارائه مقاله برای عموم و صدور گواهی حضور: 40 هزار تومان

هزینه ثبت نام برای دانشجویان، فرهنگیان و اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با ارائه مقاله: 120 هزار تومان
(کارت دانشجویی یا کارت باشگاه در سامانه آپلود شود)

هزینه ثبت نام برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها با ارائه مقاله: 150 هزار تومان
(اسکن حکم کارگزینی در سامانه آپلود شود)

هزینه ثبت نام برای داوطلبان آزاد (غیر دانشجو) با ارائه مقاله: 170 هزار تومان

هر کاربر با این هزینه قادر به ارسال دو مقاله خواهد بود و در صورت تمایل به ارائه مقالات بیشتر مبلغ 30 هزار تومان به ازای هر مقاله به مبلغ اصلی اضافه خواهد شد.

پرداخت هزینه شرکت در همایش پس از داوری و پذیرش مقاله انجام می شود. در صورت پرداخت زودهنگام هزینه قابل استرداد نمی باشد.

هزینه های اسکان خوابگاه دانشجویی (اختیاری):

هزینه اسکان در خوابگاه دانشجویی هر یک نفر برای یک شب : 15 
هزار تومان
در صورت حضور مهمان همراه هزینه مهمان نیز جداگانه پرداخت گردد.

پذیرایی شام در 
خوابگاه دانشجویی15 هزار تومان

-----------------------------------------------------------------------------------------------
کلیه مبالغ مورد نظر همایش به نام پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (بابت سومین همایش ملی علوم زیستی) به شماره حساب  0107230962009 بانک ملی واریز شود. پرداخت آنلاین در سامانه امکان پذیر می باشد در غیر اینصورت ارسال فیش واریزی از منوی کاربری الزامی است.