این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
صفحه اصلی > کمیته علمی همایش
.: کمیته علمی همایش


دبیر علمی و رئیس کمیته داوران: دکتر ویدا حجتی

ویراستاری و صفحه­ آرایی کلیه مقالات: دکتر ویدا حجتی

 
کمیته علمی زیست شناسی جانوری-دام و آبزیان

دکتر شهربانو عریان                     

استاد دانشگاه خوارزمی 

دکتر کاظم پریور

استاد دانشگاه خوارزمی

دکتر غلامحسن واعظی             

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر محمد نبیونی

دانشیار دانشگاه خوارزمی و رئیس انجمن زیست شناسی ایران

دکتر جواد بهارآرا                         

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر جعفر گلعلیپور

استاد دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دکتر اسکندر رستگار پویانی

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

دکتر شاهرخ پاشایی راد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عبدالحسین شیروی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر حسین محمدپور کارگر                

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر میترا حیدری نصرآبادی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

دکتر مهدی خاکساری

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دکتر بهروز یحیایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتر پریچهره یغمایی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر نسیم حیاتی رودباری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر اسماعیل فتاحی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

دکتر سعید زواره

دانشیار دانشگاه دامغان

دکتر محمود اله دادی سلمانی

استادیار دانشگاه دامغان

دکتر جینا خیاط­ زاده                   

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر مریم طهرانی پور               

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر علی نعمتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر طاهره باقرپور               

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر زهرا کشتمند

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

کمیته علمی علوم گیاهی- علوم کشاورزی

دکتر مصطفی عبادی                      

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر ناهید مسعودیان                   

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر بستان رودی                       

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر حسین عباسپور

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر آذرنوش جعفری                   

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر هما محمودزاده آخرت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر مهرو حاجی منیری عنبران

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر عباسعلی دهپور جویباری      

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دکتر رویا بیشه کلایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دکتر بهمن اسلامی جدیدی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

دکتر مجتبی جعفری نیا         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دکتر حسین افشاری              

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر قنبر لایی                   

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر مهدی نعیمی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر هما بقایی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر افشین جعفرپور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر الهام رجب بیگی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

 

 

کمیته زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوشیمی و بیوفیزیک

دکتر احمد مجد

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر محمود تولایی

رئیس انجمن ژنتیک ایران

دکتر احمدرضا بهرامی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهرداد هاشمی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

دکتر جمشیدخان چمنی 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر وجیهه زرین پور             

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر محمدمهدی فرقانی فرد             

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر زهرا حاج براهیمی                        

استادیار موسسه تحقیقات هوافضا

دکتر خدیجه نژاد شاهرخ آبادی   

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 

دکتر مریم بی­خوف تربتی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

دکتر علی اسحاقی 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر حسن فریدنوری

استادیار دانشگاه دامغان

دکتر آرزو رضایی

استادیار دانشگاه دامغان

دکتر مهدی علیجانیان زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

دکتر حمید هاشمی مقدم

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر مهدی نکویی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود


 

کمیته علمی میکروبیولوژی-  علوم آزمایشگاهی

دکتر روحا کسری کرمانشاهی      

استاد دانشگاه الزهرا

دکتر جواد حامدی                           

استاد دانشگاه تهران

دکتر صدیقه مهرابیان

استاد دانشگاه خوارزمی- آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر محمود ذکایی

استاد دانشگاه فردوسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دکتر مجید مقبلی              

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر نازیلا ارباب سلیمانی               

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر هاتف آجودانی فر                   

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر احدعلی هراتی اصل               

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر علی اکبر شعبانی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دکتر آرزو طهمورث پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر مریم صدرنیا                       

استادیار دانشگاه پیام نور استان مرکزی

دکتر محبوبه نخعی مقدم           

دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد

دکتر محمد ارجمندزادگان          

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر حامی کابوسی         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

دکتر فاطمه زابلی         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

دکتر رقیه اسکوئیان          

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

دکتر رابعه ایزدی         

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی


کمیته علمی محیط زیست- دام و آبزیان- اکوتوریسم

دکتر بهرام حسن زاده کیابی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حاجی ­قلی کمی

دانشیار دانشگاه گلستان

دکتر هومن شجیعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر شهرام شرفی 

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر سیامک یوسفی سیاهکلرودی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

دکتر مجید محمدنژاد شموشکی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز

دکتر فخرالدین ابوئیه

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان