این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
http://ncbs3.damghaniau.ac.ir:81/files_site/pooster_file/r_1_181211212025.jpg
 
صفحه اصلی > فرمت پوستر
.: فرمت پوستر

پوستر با ابعاد 70 در 90 (عمودی)

سربرگ تمام پوسترها: